+30 (210) 3218587 Σύνταγμα | Καραγιώργη Σερβίας 7, +30 (210) 3616257 Πανεπιστημίου | Πανεπιστημίου 44 info@leonidas.com.gr

Επικοινωνία

Καταστήματα


Σύνταγμα

Καραγιώργη Σερβίας 7
105 63 Αθήνα
+30 (210) 3218587

Ωράριο
Δευτέρα έως Παρασκευή
09:00 – 22:00

Σάββατο
10:00 – 20:00

Κυριακή
11:00 – 19:00

Πανεπιστημίου

Πανεπιστημίου 44
106 79 Αθήνα
+30 (210) 3616275

Ωράριο

Δευτέρα έως Παρασκευή
09:00 – 21:00

Σάββατο
10:00 – 17:00

Κυριακή
κλειστά