+30 (210) 3218587 Σύνταγμα | Καραγιώργη Σερβίας 7, +30 (210) 3616275 Πανεπιστημίου | Πανεπιστημίου 44 info@leonidas.com.gr